Pizzeria La Monella, Godiasco (Oltrepò)

Pizzeria La Monella, Godiasco (Oltrepò)
Frazione San Desiderio 2
0383 941018
Godiasco 27052
Italy